Intresserad Av Kendall GT-1 produkter?
Nu kan Du som letar efter Kendall GT-1 olja, köpa den genom zerialracing.com! Vi erbjuder Kendalls fulla sortiment!
 

Produkturval, Motorolja
Kendall GT-1 High Performance

Kendall GT-1 High Performance Motor Oil är en API SL-motorolja av högsta kvalitet speciellt framtagen för användning i bensinmotorer vid höga temperaturer eller under extrema körförhållanden, samt i tävlingsmotorer, exempelvis dragracing (även alkoholdrift), banracing och rally, med höga effektuttag. SAE 5W-20, 5W-30, och 10W-30 innehåller friktionsmodifierare för bättre bränsleekonomi med bibehållna fördelar, och överträffar kraven enligt ILSAC GF-3 vad gäller nybilsgarantier. SAE 5W-20 överträffar även prestandakraven för Ford, Honda och Mazda av 2001 års och senare modeller där viskositeten SAE 5W-20 rekommenderas. SAE 70 är speciellt framtagen för användning i dragracingmotorer med nitrometandrift.
Fördelar:
Kendall GT-1 High Performance Motor Oil ger ett enastående skydd mot slitage, även av kritiska turbolager, och har utmärkt motståndskraft mot nedbrytning vid höga temperaturer och bildandet av slam och hartsavlagringar under alla körförhållanden. Viskositeterna SAE 5W-20, 5W-30, och 10W-30 ger lätta starter vid låga temperaturer och är “energisnåla” för bättre bränsleekonomi.
Rekommenderas för:
Personbilar, lätta lastbilar och S.U.Vs under alla körförhållanden. Turboladdade bensinmotorer. Tävlingsmotorer med eller utan turbo, kompressormatning. Dragracingmotorer med nitrometandrift. (Nitro 70).


SAE 10W40 74:-/QT

SAE 30, 40, 50, 70, 5W20, 5W30 och 20W50 86:-/QT

API-klassning SL, SJ


Kendall GT-1 Syntethic Blend

Kendall GT-1 Synthetic Blend Motor Oil är en semisyntetisk API SL-motorolja av högsta kvalitet framtagen för att klara de krav som ställs av dagens högt belastade motorer och ge bättre skydd under alla körförhållanden. Den ger bättre oxidationsbeständighet, lägre oljeförbrukning och bättre pumpbarhet vid låga temperaturer jämfört med konventionella helmineraloljor. SAE 5W-30 och 10W-30 överträffar de krav som gäller för nybilsgarantier enligt ILSAC GF-3. SAE 10W-50 är speciellt sammansatt för äldre bilar som gått långt och som behöver bättre detergenta och dispergenta egenskaper som skydd mot avlagringar, och högre viskositet för att bidra till lägre oljeförbrukning.
Fördelar:
Kendall GT-1 Synthetic Blend Motor Oil kombinerar de bevisade prestanda-fördelarna hos Kendall GT-1 High Performance Motor Oil med en semisyntetisk basolja. Den ger ett utmärkt skydd mot slam och hartsavlagringar för bättre renhet i motorn och ett enastående slitageskydd, tillsammans med högre motståndskraft mot nedbrytning vid höga temperaturer, minskad oljeförbrukning och lättare starter vid låga temperaturer jämfört med helmineraloljor. SAE 10W-50 är förstärkt för att ge bättre detergenta och dispergenta egenskaper för att skydda äldre motorer som gått långt.
Rekommenderas för: Personbilar och lätta lastbilar under alla körförhållanden, och för fordon som har gått långt och behöver extra skydd.


SAE 10W30, 10W50 99:-/QT

API-klassning SL, SJ


Kendall GT-1 Full Synthetic

Kendall GT-1 Motor Oil är en helsyntetisk API SL/CF motorolja av högsta kvalitet som framtagits för att erbjuda högsta möjliga skydd för dagens högprestanda bilar. Den är Kendalls bästa motorolja, speciellt utvecklad för att skydda hårt belastade motorer under alla körförhållanden. SAE 5W-30 och 10W-30 överträffar de krav som gäller för nybilsgarantier enligt ILSAC GF-3. SAE 5W-40 är fullt godkänd för påfyllning vid service enligt de specifikationer som gäller för BMW, MB 229.3, Porsche, och VW 505/502.
Fördelar:
Jämfört med konventionella motoroljor ger Kendall GT-1 Full Synthetic Motor Oil bättre oxidationsbeständighet för förbättrat skydd mot avlagringar vid höga temperaturer motståndskraft mot nedbrytning, lägre flyktighet för minskad oljeförbrukning, och överlägsna egenskaper vid låga temperaturer för bättre pumpbarhet och lättare start vid låga omgivningstemperaturer.
Rekommenderas för:
Personbilar, lätta lastbilar och S.U.Vs under alla körförhållanden samt högprestanda motorer. Även för dieseldrivna personbilar och lätta lastbilar som kräver API CF motorolja.


SAE 10W30, 5W40 149:-/QT

API-klassning: SL, SJ, CF
ACEA-klassning A3, A4, B4


Kendall GT-1 Super-D 3 /SHP

Kendall Super-D 3 är universella motoroljor av högsta kvalitet för blandade vagnsparker och är speciellt framtagna för såväl lastbilar som personbilar och lätta lastbilar med bensin- eller dieselmotorer. De klarar de prestandakrav som ställs av ett stort antal amerikanska, europeiska och japanska bensin- och dieselmotortillverkare. SAE 15W-40 klarar krav enligt API CI-4 och API SL, medan SAE 30 klarar kraven enligt API CF och API SL. SAE 15W-40 klarar ytterligare krav, inkl. Global DHD-1, Mercedes-Benz Sheet 228.3, och Mack EO-N Premium Plus.
Fördelar:
Kendall Super-D 3 är framtagen för att ge utmärkt skydd mot oxidering, sotbildning och frätskador på lager samt samtidigt medge längre bytesintervaller. Kendall Super-D 3 har utomordentliga dispergenta och detergenta egenskaper och ett högt alkalireserv på mellan 10 och 13 TBN för att ge extra skydd vid långa oljebytes- eller serviceintervaller. SAE 15W-40 är speciellt framtagen för att ge extra skydd för EGR-utrustade dieselmotorer och förlängda oljebytesintervaller för dieselmotorer utan EGR .
Rekommenderas för:
Blandade vagnparker med både bensin- och dieseldrivna fordon. Entreprenad-, schakt- och gruvmaskiner. Lantbruksmaskiner. Automatiska, servoassisterade och vissa tunga kommersiella växellådor.


SAE 15W-40 74:-/QT
SAE 15W-40 (SHP) 324:-/GAL

API-klassning: CI-4, CH-4, SL, E-3, E-5, VDS-3, Global DHD-1


 

Produkturval, Transmissionsolja
Kendall GT-1 ATF typ F


ATF typ F 69:-/QT


Kendall GT-1 Dexron III/Mercon


Dextron III 69:-/QT


Kendall GT-1 ATF+3


ATF 3+ 99:-/QT


Kendall GT-1 Mercon V


ATF Mrecon V 105:-/QT


Kendall GT-1 NS-MP Hypoid 80W90

Kendall NS-MP Hypoid Gear Lube är en universell EP-växellådsolja av API GL-5-typ avsedd för motorfordon och speciellt komponerad för att uppfylla kraven hos personbilar och lastbilar med konventionella differentialaxlar. Den kan också användas i manuella transmissioner där tillverkaren föreskriver en växellådsolja av API GL-5-typ.
Fördelar:
Kendall NS-MP Hypoid Gear Lube har en utomordentlig lastbärande förmåga, skyddar mot slitage, rost och korrosion, och motstår skumning. Den ger utmärkt smörjning av differentialväxlar i motorfordon under varierande hastigheter, belastningar, temperaturer och vridmoment.
Rekommenderas för:
Konventionella differentialer i personbilar, lätta lastbilar och tunga lastbilar. Differentialväxlar, slutväxlar och momentfördelare i terränggående maskiner. Manuella transmissioner där tillverkaren föreskriver en växellådsolja av typ API GL-5. Utombordsmotorers drevaggregat.


NS-MP 80W-90 86:-/QT


Limited Slip 80W-90 90:-/QT

API-klassning: GL-5, MT-1


Kendall GT-1 Super Three Star 80W-140

Kendall Super Three Star Gear Lubricant är en semisyntetisk, universell, EP-växellådsolja för motorfordon. Den rekommenderas för differentialväxlar i personbilar och lätta lastbilar, oljesmorda hjullager och universalknutar, och manuella transmissioner där tillverkaren föreskriver en växellådsolja av API GL-5 -typ. Den semisyntetiska sammansättningen presterar utmärkt över ett brett temperaturområde.
Fördelar:
Kendall Super Three Star Gear Lubricant är en skjuvningsstabil växellådsolja som förstärkts med EP-tillsatser för att ge ett utmärkt skydd mot repning och slitage, även under hög belastning. Oljan har utmärkt värmestabilitet och även skyddar mot rost, korrosion och skumning. Produkten har visat sig minska bränsleförbrukningen med mellan 1,5 och 2,8% jämfört med konventionella SAE 85W-140 eller SAE 90 växellådsoljor när den används i differentialerna i traktorsläpvagnar.
Rekommenderas för:
Konventionella differentialer i person- och lastbilar. Differentialväxlar, slutväxlar och momentfördelare i tunga maskiner. Manuella transmissioner där tillverkaren föreskriver en växellådsolja av API GL-5 -typ. Manuella styrväxlar, universalknutar, och bakre hjullager som normalt smörjs med växellådsolja avsedd för motorfordon.


SAE 80W-140 111:-/QT

API-klassning: GL-5, MT-1


Kendall GT-1 Elite (syntet) 75W-90

Kendall Elite Full Synthetic Gear Lubricant är en helsyntetisk EP-växellådsolja av API GL-5 typ för motorfordon, som ger enastående prestanda över ett bredare temperaturområde. Den uppfyller smörjkraven för de flesta personbilar och lätta lastbilar med differentialer av konventionell eller “limited-slip” typ.
Fördelar:
Kendall Elite Full Synthetic Gear Lubricant ger överlägsen värmestabilitet och oxidationsbeständighet vid höga temperaturer samtidigt som dess utomordentliga lågtemperaturegenskaper ger utmärkt prestanda över ett bredare temperaturområde. Oljan har förstärkts med EP-additiv, rost- och korrosionsinhibitorer och ett antiskumningsadditiv.
Rekommenderas för:
Konventionella och slirande differentialer av typ “limited-slip” i personbilar och lätta lastbilar. Konventionella manuella transmissioner där tillverkaren föreskriver en API GL-5-olja.


SAE 75W-90 193:-/QT

API-klassning: GL-5, MT-1


Pris och produktinformation
1 QT = 1 Quarter of a gallon (1/4 US gallon) = 0.945 Liter = Flaska
1 GL = 1 US Gallon = 3.78 Liter = Dunk
Kontakta oss för större volymer, och fullständig prislista!
Alla priser inklusive 25% moms. Exklusive frakt.
5% rabatt kan fås vid större beställningar, frakt fritt inom sverige vid beställningar över 1250SKR.

Kontakta oss för beställning!
Kim Nicklasson, tel 073-501 24 98, e-post:
Christoffer Larsson, tel 073-505 96 00, e-post:
Juridisk friskrivningsklausul:
Inga garantier ges, varken direkt eller indirekt, angående de produkter som beskrivs eller den information som anges häri, inklusive patentgarantier och garantier angående produktens egenskap som handelsvara eller lämplighet för särskilda ändamål. Alla uppgifter som återges i detta dokument är korrekta och överensstämmer med den information som var tillgänglig vid tiden för publicering/tryckning. Denna information, liksom de produktrekommendationer och de typiska specifikationer som anges för produkten, kan komma att ändras utan föregående varning. Varken Zerial Performance HB eller några av dess försäljare påtager sig något rättsligt ansvar för information, typiska specifikationer eller rekommendationer som anges häri.